Co je to koučování a proč jsou správné otázky zásadní

Koučování je technika osobního nebo profesního rozvoje, původně vytvořená pro potřeby vrcholových sportovců a později vyššího managementu, dnes je pro svoji účinnost rozšířena do řady různých oblastí. Koučovací otázky jsou jedním z jeho hlavních nástrojů. Kouzlem koučovacích otázek je jejich schopnost otevřít nové způsoby našeho uvažování a dovolit nám vystoupit z našich myšlenkových stereotypů. Díky tomu nám pomáhají najít řešení, která hledáme, za předpokladu, že je správně pokládáme (ponecháme dostatek času k objevení odpovědi, nehodnotíme odpovědi a podobně).

Ve škole jsme se všichni učili, jak odpovídat, a většinou bylo možné odpovědět jen správně nebo špatně, málokdo se ve škole učil, jak se ptát. Přitom naučit se dobře se ptát je zásadní, protože kvalita odpovědi často závisí na kvalitě otázky. Koučovací otázky nás proto i učí, jak se lépe ptát.

Přední český psycholog Doc. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. připodobňuje koučování k tomu, jak pomáháme dětem v předškolním věku k výkonu skrze uvědomění cíle, zvýšení motivace a podobně. Ve školním věku na to potom nějak zapomeneme a většinou pokud něco dětem nejde, nutíme je nad danou věcí strávit více času. Koučování je takovým návratem k dosahování lepších výsledků ne přes větší časovou dotaci, ale lepší a jasnější motivaci.

Sestavili jsme pro vás unikátní baterii (sebe)koučovacích otázek spolu s návodem na jejich efektivní pokládání. Věříme, že vám pomohou vyjasnit si cestu a dobře si nastavit, jak se po ní vydat. Otázky a návod najdete v našem novém Black Brick Booku – Manuálu klidné mysli, který získáte s nákupem jakéhokoliv diáře nebo zápisníku.